Referat fra generalforsamlingen
Referat fra generalforsamlingen avatar

Referat fra generalforsamlingen

Årets generalforsamling betød også afsked med vores nuværende formand Michael Jakobsen, som efter 4 år på posten valgte at stoppe, men fortsætter dog som ansvarlig for Danpumps/Kolding Byturnering, hvilket vi er rigtig glade for.

Bestyrelsen takkede Michael for hans store indsats i de 4 år, hvor mange ting er kommet på plads.

Den nye bestyrelse kan i se under Gerts indlæg. Ny formand blev Jens Ingemann Madsen, som er klar til at videreføre den gode Springer ånd.

Ellers blev der naturligvis diskuteret, hvordan man fik flere medlemmer, om man skulle lave nogle nye turneringer. Det blev så op til den nye bestyrelse at fremkomme med en ny sæsonplan.

Derefter var der præmieuddeling og der blev også tid til en lynskakturnering.

Vi glæder os til at se jer igen til skak med de store brikker på Akseltorv lørdag den 10.8.kl 11.00, hvor vi spiller om Kolding mesterskabet.