Generalforsamling, Tirsdag den 14/6

Tirsdag den 14. Juni 2022 kl. 19:30

Den årlige Generalforsamling i Springeren Kolding finder sted i klubbens lokaler på Munkevænget Skole Blok H med dagsorden jvf. vedtægterne (se nedenfor). Det er samtidig afslutningen på denne sæson, da vi holder sommerpause til midten af August. Mød op til en hyggelig aften hvor klubben er vært ved kaffe og kage, vi fejrer gode resultater fra den forgange sæson (overrækning af pokaler). Vanen tro afsluttes aftenen med en lille lynturnering.

 1. Valg af dirigent                         
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Jubilæumsfond
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag*
 7. Program for næste sæson
 8. Diverse valg
  • Kasserer (to-årig periode) – Michael Jakobsen genopstiller.
  • 2 bestyrelsesmedlemmer (to-årig periode) – Hans Paulsen & Søren Krabbenhøft genopstiller
  • 2 bestyrelses-suppleanter (ét-årig periode)
  • 2 Revisorer (ét-årig periode)
  • 1 Revisorsuppleant (ét-årig periode)
 9. Eventuelt

*Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden I hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Jens Ingemann Madsen

Aage spiller i Skanderborg

Denne weekend er der over 100 deltagere tilmeldt Smuk Skak weekend EMT i Skanderborg. Springeren Kolding er repræsenteret af Aage Søndergaard, der efter at have

Læs mere »

Opvarmning

Med nærmest tropiske temperaturer udenfor, kunne man tro at der her refereres til vejr eller klima, men reelt er det optakten til den nye sæson

Læs mere »

En ny skaksæson truer …

Om få uger byder vi velkommen til en ny skaksæson. Derfor er hjemmesiden blevet opdateret med information om aktiviteter mm. Blandt andet kan du finde

Læs mere »

Sommerferie

Skakklubben holder sommerpause indtil midten af August. Første klubaften bliver tirsdag den 16/8, men inden da planlægger vi både at afvikle en online lynturnering og

Læs mere »

Hæder til Jan Rosenberg

Hvad er nu det modsatte af “Breaking News”? Under årets DM stævne, der vanen tro fandt sted i Påskeferien i Svendborg, modtog Jan Rosenberg Dansk

Læs mere »