Husk generalforsamling tirsdag d. 3. juni
Husk generalforsamling tirsdag d. 3. juni avatar

Skakklubben Springeren Generalforsamling

Tirsdag den 03.06. 2014 kl.19.30

På Munkevænget Skole Blok H med dagsorden iflg. Vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Jubilæumsfond

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Næste års program

8. Diverse valg

Kasserer:Henrik Artmann

Bestyrelsesmedlemmer. Hans Paulsen og Henrik Clausen

Bestyrelses suppleanter

Revisorer

Revisorsuppleanter

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden I hænde senest 8 dage

før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Kolding den 19.5.14

Richardt Ebbesen