Ingen Mester-række holdskak denne sæson

Her omtrent en måned efter holdskak skulle have lagt fra land, har Sydjysk Hovedkreds truffet en beslutning om at aflyse turneringen for de to Mester-rækker hvor afviklingen af 8-mands matcher har vist sig at være besværlig under de aktuelle forhold.

Det påvirker vores andethold i Mester-række 1, som altså ikke skal forvente at komme i kamp foreløbigt. Derimod er det lykkedes for vores to fire-mands hold (Springeren 3+4) at afvikle de første runder og det regner vi også med kan fortsætte på den måde. Endelig er der stor usikkerhed om Divisionsturneringen, hvor det sandsynligvis bliver nødvendigt at forlænge denne med ekstra spilledage i foråret.

Her kommer beskeden fra Vagn Lauritzen, der er turneringsleder i hovedkredsen:

Sydjysk Hovedkreds har på baggrund af de gældende forsamlingsretningslinjer og usikkerheden om, hvornår og hvordan de eventuelt lempes valgt at aflyse denne sæsons holdturnering for Mesterrækkerne. 

4-mands rækkerne forsøges afviklet med overholdelse af gældende retningslinjer; udsatte kampe afvikles efter aftale mellem klubberne.

Allerede spillede matcher i Mesterrækkerne (én match) vil blive ratet sammen med 4-mands rækkerne.

Skulle der blive brug for at finde en oprykker fra Mesterrækkerne til Divisionen vil der blive arrangeret en kvalifikationsturnering for de klubber fra M1, der er interesserede i at rykke op. Form og tidsplan for denne turnering fastlægges, når og hvis det bliver aktuelt.

Hvis der er interesse for det blandt Mesterrækkeklubberne kan der som erstatning efter nytår arrangeres en 4-mands turnering over 4-5 runder – klubberne bedes snarest (og senest 15. december) tilkendegive, om de og deres spillere vil være interesserede i dette.

Der vil ikke blive opkrævet gebyr for de aflyste rækker, i en evt. 4-mands Mesterrækketurnering vil startgebyr og præmier være som i de allerede igangsatte 4-mands rækker.

Med venlig hilsen
Vagn Lauritzen

Holdturneringsleder 
Sydjysk Hovedkreds

Invitation til Generalforsamling

Tirsdag den 4. Juni 2024 kl. 19:30 Springeren Kolding’s årlige generalforsamling på Munkevænget Skole (Blok H) med dagsorden ifølge vedtægterne: Forslag, der ønskes behandlet på

Læs mere »

En venskabelig start på det nye år

Årets første skakarrangement var en venskabsmatch med vores naboklubber fra Vojens, Haderslev og Kolding Skakklub. Deltagerantallet på 38 matchede ganske præcist antallet, der var med

Læs mere »

Winter is coming …

Den traditionelle Vinterturnering starter i næste uge. Formatet er traditionen tro inddeling i alle-mod-alle grupper bestående af 8 spillere (eventuelt Monrad system i nederste gruppe).

Læs mere »

Efterårsferien

I den kommende uge (Tirsdag den 17/10) er det skolernes efterårsferie, hvilket har følgende konsekvenser:

Læs mere »

Nye vedtægter mm.

Der er i al stilfærdighed sket et par opdateringer her på siden. Dels kan man nu, under “Om klubben” finde klubbens vedtægter, der blev opdateret

Læs mere »

Ny sæson truer …

Den nye skaksæson nærmer sig med første almindelige klubaften på Tirsdag den 15/8! Denne aften starter vi forsigtigt op med såkaldt Parskak. Som navnet antyder,

Læs mere »

Referat fra Generalforsamlingen 2023

Den årlige generalforsamling afvikledes Tirsdag den 6/6 med fremmøde af lidt over halvdelen af klubbens medlemmer. Samtidig markerede dette afslutningen på sæsonen 2022/23 samt starten

Læs mere »

Simultane kvaler

Seksten medlemmer, heriblandt fire af vores unge juniorer, tog udfordringen op mod IM Attila Gergacz da denne stillede op til simultan forrige Tirsdag. Trods cifrene

Læs mere »

SonFlow Cup 2023 (Dag 2)

Her kommer en sammenfatning af dagens begivenheder i Kolding, skrevet i fællesskab af Lars Peter Hansen og Jens I. Madsen 2.Runde Dagens tidlige runde bød

Læs mere »