Invitation til Generalforsamling

Tirsdag den 4. Juni 2024 kl. 19:30

Springeren Kolding’s årlige generalforsamling på Munkevænget Skole (Blok H) med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent                         
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Jubilæumsfond
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden I hænde senest 8 dage før denne (dvs. senest den 27.05.2024).  Alle forslag til vedtagelse på generalforsamlingen vil blive offentliggjort i detaljer nogle dage inden.

 • Revision af §15 i vedtægterne (vedr. opløsning) på foranledning af kommunen (Bestyrelsen)
 • Forslag til disponering af klubbens Jubilæumsfond i 2025. (Bestyrelsen)
 • ??

7. Program for næste sæson

8. Diverse valg

 • Kasserer (to-årig periode)
 • 2 bestyrelsesmedlemmer (to-årig periode)  
 • 2 bestyrelses-suppleanter (ét-årig periode)
 • 2 Revisorer (ét-årig periode)
 • 1 Revisorsuppleant (ét-årig periode)

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne (20.05.2024)

 Jens Ingemann Madsen

Holdkamp Junior holdet

2. runde af 4. og 5. kreds C-stævne for juniorer blev holdt i Skakklubben Springeren. Vores C-hold var endnu engang suveræne og viste, at de

Læs mere »