Sidste nyt Sondex Cup- tilmelding er lukket, men venteliste er oprettet.
Sidste nyt Sondex Cup- tilmelding er lukket, men venteliste er oprettet. avatar

Vi har nu 136 tilmeldinger og opretter derfor nu venteliste.

For at komme på ventelisten skal I kontakte Richardt Ebbesen pr e.mail r.ebbesen@stofanet.dk eller telefon 24998730.

I får direkte besked når/hvis i kommer med i turneringen.