Vinterturneringen indstilles …

Det er blevet forår og vi er stadig forhindret i at møde fysisk op til skakaftener. Holder vi os til den nuværende offentlige plan for genåbning, vil vi tidligst kunne genoptage vores aktiviteter den 11/5. Som vi tidligere har udmeldt, var muligheden for at færdiggøre årets Vinterturnering betinget af opstart seneste midt i April.

I lyset heraf har klubbens bestyrelse besluttet følgende :

  • Vinterturneringen stoppes med umiddelbar virkning og de resterende partier spilles ikke. Der erklæres ingen vindere af turneringen, og derfor heller ingen Klubmester for 2021. Allerede afviklede partier indrapporteres og rates som sædvanligt.
  • For at dække udgifter i forbindelse med afvikling, primært EMT afgifter til Dansk Skak Union, tilbageholder vi 50kr af indskuddet per spiller – resten returneres (deltagergebyret var faktisk 50kr for medlemmer af Springeren, og 150kr for ikke-medlemmer). Vi kontakter de relevante spillere snart.
  • Da det må forventes at vi stadig er underlagt alvorlige restriktioner for større forsamlinger, udskydes årets generalforsamling til den 10/8. Det vil sige at vi, som det også var tilfældet 2020, starter efterårssæsonen med denne årlige øvelse i foreningsdemokrati. Indbydelsen forventes udsendt i løbet af Juni måned.
  • Såfremt genåbningen sker i Maj som forventet, vil vi arrangere en turnering over flere uger med et nyt fleksibelt format. Mere information herom følger.

På vegne af klubbens bestyrelse,

Jens

Invitation til Generalforsamling

Tirsdag den 4. Juni 2024 kl. 19:30 Springeren Kolding’s årlige generalforsamling på Munkevænget Skole (Blok H) med dagsorden ifølge vedtægterne: Forslag, der ønskes behandlet på

Læs mere »

En venskabelig start på det nye år

Årets første skakarrangement var en venskabsmatch med vores naboklubber fra Vojens, Haderslev og Kolding Skakklub. Deltagerantallet på 38 matchede ganske præcist antallet, der var med

Læs mere »

Winter is coming …

Den traditionelle Vinterturnering starter i næste uge. Formatet er traditionen tro inddeling i alle-mod-alle grupper bestående af 8 spillere (eventuelt Monrad system i nederste gruppe).

Læs mere »

Efterårsferien

I den kommende uge (Tirsdag den 17/10) er det skolernes efterårsferie, hvilket har følgende konsekvenser:

Læs mere »

Nye vedtægter mm.

Der er i al stilfærdighed sket et par opdateringer her på siden. Dels kan man nu, under “Om klubben” finde klubbens vedtægter, der blev opdateret

Læs mere »

Ny sæson truer …

Den nye skaksæson nærmer sig med første almindelige klubaften på Tirsdag den 15/8! Denne aften starter vi forsigtigt op med såkaldt Parskak. Som navnet antyder,

Læs mere »

Referat fra Generalforsamlingen 2023

Den årlige generalforsamling afvikledes Tirsdag den 6/6 med fremmøde af lidt over halvdelen af klubbens medlemmer. Samtidig markerede dette afslutningen på sæsonen 2022/23 samt starten

Læs mere »

Simultane kvaler

Seksten medlemmer, heriblandt fire af vores unge juniorer, tog udfordringen op mod IM Attila Gergacz da denne stillede op til simultan forrige Tirsdag. Trods cifrene

Læs mere »

SonFlow Cup 2023 (Dag 2)

Her kommer en sammenfatning af dagens begivenheder i Kolding, skrevet i fællesskab af Lars Peter Hansen og Jens I. Madsen 2.Runde Dagens tidlige runde bød

Læs mere »