Invitation til Generalforsamling<div class="post-avatar" style="float: right;" ></div>

Tirsdag den 4. Juni 2024 kl. 19:30 Springeren Kolding’s årlige generalforsamling på Munkevænget Skole (Blok H) med dagsorden ifølge vedtægterne: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden I hænde senest 8 dage før denne (dvs. senest den 27.05.2024).  Alle forslag til vedtagelse på generalforsamlingen vil blive offentliggjort i detaljer nogle dage inden. 7. […]

Foredragsaften: Bent, Boris & Bobby<div class="post-avatar" style="float: right;" ></div>

Tirsdag den 21/5 byder vi velkommen til en anderledes klubaften med fornemt besøg fra Jan Løfberg, som mange sikkert vil kende som medredaktør på Skakbladet. Jan er lidt af et omvandrende skakleksikon, specielt omkring Bent Larsen og hans samtid. Jan Løfberg taler om “Bent, Boris og Bobby”.  Foredraget tager sit udgangspunkt i hans andet bind […]