Invitation til Generalforsamling<div class="post-avatar" style="float: right;" ></div>

Tirsdag den 4. Juni 2024 kl. 19:30 Springeren Kolding’s årlige generalforsamling på Munkevænget Skole (Blok H) med dagsorden ifølge vedtægterne: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden I hænde senest 8 dage før denne (dvs. senest den 27.05.2024).  Alle forslag til vedtagelse på generalforsamlingen vil blive offentliggjort i detaljer nogle dage inden. 7. […]