Indkaldelse: Generalforsamling
Indkaldelse: Generalforsamling avatar

Tirsdag den 25. August 2020 kl.19.30

På Munkevænget Skole Blok H med dagsorden iflg. Vedtægterne

 1. Valg af dirigent                         
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Jubilæumsfond
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Næste års program
 8. Diverse valg

Fra den nuværende bestyrelse er Henrik Artmann, Hans Paulsen og Tommy Hansen på valg. Derudover udtræder Richardt Ebbesen af helbredsmæssige årsager.

 • Kasserer (to-årig periode)
 • 2 bestyrelsesmedlemmer (to-årig periode)
 • 2 bestyrelses-suppleanter (ét-årig periode) Bemærk: Første-suppleanten indtræder direkte i bestyrelsen istf. Richardt Ebbesen.
 • 2 Revisorer (ét-årig periode)
 • Revisorsuppleant(er) (ét-årig periode)

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden I hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Kolding, den 25.07.2020

 Jens Ingemann Madsen

Skak, sommer & Corona
Skak, sommer & Corona avatar

Vi nærmer os forhåbentlig den svære overgang mellem midtspil og slutspil i Corona-krisen.  Her følger en opdatering omkring aktiviteter i Skakklubben Springeren. 

 1. Med baggrund i den tidlinije der tegner sig for genåbning af foreningsliv med indendørs aktiviteter, forbliver klubben lukket resten af forårs-sæsonen.   Det betyder at vi ses igen i begyndelsen af August.  
 2. I løbet af Juni vil I modtage et sæsonprogram for 2020/21, med første klubaften afviklet tirsdag den 11/8.  Mange har sikkert tørstet efter igen at sætte sig ved brættet, og vi lover at sammensætte et program med både nyskabelser og traditoner!
 3. Sammen med nyt sæsonprogram, vil I modtage invitation til klubbens årlige Generalforsamling, der planlægges afviklet tirsdag den 25/8.  Under normale omstændigheder, var det planen at afrunde foråret med generalforsamling den 2/6, men i år finder vi det ikke muligt at afvikle på det tidspunkt. Bestyrelsen er bevidst om, at denne sene afvikling principielt set strider mod klubbens vedtægter. Disse  stipulerer afvikling inden for tre måneder efter afrunding af klubbens regnskabår (30/4), dvs.senest ved udgangen af Juli. Vi har dog svært ved at se nogen gode alternativer……  
 4. De online klubaftener vil fortsætte hele sommeren hver tirsdag kl. 19:30. Dog med en kort pause i uge 29+30 (midt i Juli).  Jeg vil ikke sende ugentlige påmindelser herom – man kan i stedet se information postet hver uge på https://www.chess.com/club/springeren-kolding 
 5. Endelig skal jeg minde Jer om at Online Syd Grand Prix fortsætter den nærmeste månedstid. Det er stærke ugentlige lynturneringer, med start hver lørdag kl.15:00, forbeholdt spillere fra Sydjysk Hovedkreds: http://sydjysk-hk.dk/2020/04/21/sydjysk-online-grand-prix/ 

På bestyrelsens vegne, /Jens

Sydjysk Online Grand Prix
Sydjysk Online Grand Prix avatar

Fredericia Skakforening, Skakklubben Evans og Springeren Kolding indbyder alle skakspillere i Sydjysk Hovedkreds til at deltage i Sydjysk Online Grand Prix, som over de næste 8 lørdage ville finde sted på chess.com.

I disse tider, hvor alle skakklubber er lukket ned pga. covid-19, kan man let komme til at savne skakken. Og imens mange klubber allerede har flyttet deres klubaftener ind online, ønsker vi med dette initiativ at give vores medlemmer mulighed for at møde deres venner (og konkurrenter) fra andre klubber i området. Samtidig får turneringsrækken også et konkurrencemoment, idet der kan samles GP-point, således at vi til sidst kan kåre en vinder af Sydjysk Online Grand Prix i forskellige ratinggrupper.

Spilletidspunkt:
Hver lørdag startende fra d. 25. april og til og med d. 13. juni.
Alle lørdage starter turneringerne kl. 15.00, og de forventes afsluttet omkring kl. 17.00.

Betænkningstid og antal runder:
Betænkningstiden og antal runder skifter hver lørdag:

 • I ulige uger spilles der 8 runder med betænkningstiden: 5 minutter + 3 sekunder pr. træk.
 • I lige uger spilles der 10 runder med betænkningstiden: 3 minutter + 2 sekunder pr. træk.

(Bemærk, at antal runder kan nedjusteres, hvis deltagerantallet er for lavt til det angivne antal runder)

Spillested:
Alle turneringerne afvikles www.chess.com. Se, hvordan du opretter dig, i guiden længere nede.
Turneringerne afvikles gennem klubben ”Sydjysk GP” på chess.com. https://www.chess.com/club/sydjysk-gp

Brugernavn:
Da nogle brugere ikke ønsker at spille med deres rigtige navn online (af forskellige årsager), stiller vi ingen krav til, at man skal kunne kende folk ud fra deres brugernavn.
Dog skal du angive dit rigtige navn og din klub, når du ansøger om medlemskab af onlineklubben. Dit brugernavn samt rigtige navn vil fremgå af det Excel-ark, hvor GP-pointene opdateres i.
(Denne sammenkobling af brugernavn og rigtigt navn vil blive slettet igen, når de 8 afdelinger er spillet)

Turneringsform og GP-point
Alle lørdage spilles turneringerne i een stor gruppe efter Schweizer-systemet (hvor ratingtallet på chess.com anvendes). Ved ligestilling anvendes den korrektion, som chess.com automatisk beregner.*
Ud fra resultaterne uddeles der GP-point i følgende rating-grupper (hvor DSUs nærskak ratingtal per 20/4 benyttes):

Mester: 1900+
Klasse 1: 1600-1899
Klasse 2: 1300-1599
Klasse 3: 500-1299

I hver turnering tildeles de 10 bedste i hver af disse klasser point: 17-13-10-8-7-6-5-4-3-2. Efterfølgende placeringer tildeles 1 point.
Den samlede Grand Prix placering afgøres efter summen af GP-point, som man har fået over de 8 turneringer. Dog tæller kun de 4 bedste resultater med.
Ved evt. ligestilling vil det 5. bedste resultat indgå som tiebreaker. Sådan forsættes med 6., 7. og 8. bedste resultat, indtil der er fundet en forskel.
Er der fortsat ligestilling, og det samtidig drejer sig om 1. pladsen i en ratinggruppe, arrangeres en lynmatch mellem de involverede spillere.
Stillingen vil blive opdateret i Google Sheets undervejs: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8ckWNXSFzNCZNGionQoT25rgHqGbl1KTtEi_iq9ygY/edit?usp=sharing

* : Korrektionen udregnes ved at addere alle de point, som modstandere, som man har vundet over, har fået, samt halvdelen af alle de point, som modstandere, som man har spillet remis imod, har fået.

Hjælpemidler:
Det er IKKE tilladt at bruge computer, åbningsbøger eller på anden vis få hjælp. Man er overladt til sig selv, ligesom man ville være ved et normalt skakbræt.
chess.com har også et anti-snyd kodeks, og de er gode og effektive til at opspore folk, som snyder. Vi håber ikke, at nogle af jer prøver at teste dette system.

Øvrige:
Spillestedet er handicapvenligt, imens rygning foregår udendørs, medmindre der gælder andre regler på jeres spillested 🙂

Spørgsmål:
Kontakt enten Jens I. Madsen, Springeren, Jesper Bondo Medhus, Evans, eller Johnni Marcussen, Fredericia.

Kalender:

Lørdag d. 25. april 2020 – kl. 15.00 – Betænkningstid: 5 minutter + 3 sekunder pr. træk.
https://www.chess.com/live#t=1197272 – Bemærk, at tilmeldingen først åbner 1 time før turneringsstart.

Lørdag d. 2. maj 2020 – kl. 15.00 – Betænkningstid: 3 minutter + 2 sekunder pr. træk
Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart.

Lørdag d. 9. maj 2020 – kl. 15.00 – Betænkningstid: 5 minutter + 3 sekunder pr. træk.
Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart.

Lørdag d. 16. maj 2020 – kl. 15.00 – Betænkningstid: 3 minutter + 2 sekunder pr. træk
Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart.

Lørdag d. 23. maj 2020 – kl. 15.00 – Betænkningstid: 5 minutter + 3 sekunder pr. træk.
Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart.

Lørdag d. 30. maj 2020 – kl. 15.00 – Betænkningstid: 3 minutter + 2 sekunder pr. træk
Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart.

Lørdag d. 6. juni 2020 – kl. 15.00 – Betænkningstid: 5 minutter + 3 sekunder pr. træk.
Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart.

Lørdag d. 13. juni 2020 – kl. 15.00 – Betænkningstid: 3 minutter + 2 sekunder pr. træk
Link indsættes 5-6 dage før turneringsstart.

Hvad skal jeg gøre for at være med – rent teknisk?

 1. Opret en bruger på chess.com – https://www.chess.com/register
 2. Når du er oprettet som medlem på chess.com, skal du søge om medlemskab af ”Sydjysk GP” på dette link: https://www.chess.com/club/sydjysk-gp
  HUSK at angive dit rigtige navn og din klub, når du søger om medlemskab.
 3. Du er nu klar til at tilmelde dig turneringen. For at tilgå turneringen, skal du bruge det link, som står under den turnering, som du vil være med i. Bemærk, at du dog først kan tilmelde dig 1 time før turneringsstart.

Program for online skak denne uge
Program for online skak denne uge avatar

For at deltage skal du have oprettet en bruger på chess.com (gratis). Derefter skal du lede efter vores klub: https://www.chess.com/club/springeren-kolding og tilmelde dig.

Vi spiller som følger (listen opdateres løbende):

Opdatering: Springeren & Corona-krisen
Opdatering: Springeren & Corona-krisen avatar

Opdatering til medlemmerne per 2/4:

Kære skakven,

Jeg tror vi hurtigt kan enes om, at disse uger/måneder er en ret så besynderlig periode, som har udfordret alle på nye måder.  Alt til trods, håber jeg at I og jeres nærmeste alle er ved godt humør og godt helbred.  

Tidligere denne uge mødtes klubbens bestyrelse (selvfølglig ikke fysisk) for at diskutere hvordan vi skal agere resten af skaksæsonen.  Vi ejer jo ikke en stor nok krystalkugle til at kunne forudse hvornår samfundet normaliseres i en grad så det er muligt og forsvarligt at genoptage vores skakaftener.  Alligevel, vil jeg gerne kort opsummere de store linier vi blev enige om: 

1. Klubben forbliver lukket hele April måned. Hvad der herefter sker besluttes senere alt efter tingenes udvikling. Desværre betyder dette, at vi ikke kan afvikle Forårs EMT samt den lille træningsturnering vi planlagde med vores juniorer.

2. Vi håber at situationen normaliseres i Maj eller Juni, og har i givet fald nogle ideer til sjove klubaftener.  Resultatet af Vinterturneringen betyder også at der på et tidspunkt skal afvikles en to-partiers omkamp (hurtigskak) om klubmesterskabet mellem Michael og undertegnede. Endelig er det vores håb at Generalforsamlingen kan finde sted efter planen den 2/6. 

3. Årets Danpumps Kolding Bymesterskab, der skulle have været afviklet første weekend i Maj, aflyses.  Det virker urealisitisk og uforsvarligt at afvikle et arrangement med så mange mennesker indenfor denne tidshorisont. Turneringen vender selvfølgelig tilbage i 2021.

4. Baseret på ovenstående neddrosling af aktiviteter, har Bestyrelsen besluttet at der ikke opkræves kontingent for 2.kvartal 2020. Dvs. at den næste opkrævning fra vores kasserer vil være for det halve beløb ifht normalt. For de der allerede har forudbetalt for hele sæsonen, vil der ske en modregning næste gang der opkræves kontingent.    

5. Mange af Jer er sikkert skaksultne, og nogle prøver måske at stille den sult ved at spille online skak.  Flere initiativrige klubber i vores region har kastet sig over online klubaftener via den server der hedder chess.com.  Det vil vi også gerne forsøge. Intentionen er som udgangspunkt at afvikle små interne lyn eller hurtigskak turneringer på tirsdag aftener. Vi vil derfor i løbet af de kommende dage oprette en gruppe på den server. I kan oprette oprette en konto og spille live på chess.com mod folk fra hele verden ganske gratis (betalte medlemskaber findes også) – altsammen direkte via en web-browser. Det fungerer både via PC, ipad og telefon.  Hvis I har (eller opretter) en konto på chess.com, så skriv lige en email til mig, så bliver du inviteret til vores Online Springeren gruppe. Jeg skriver lidt mere i en separat email i læbet af weekenden, men vil i mellemtiden opfordre jer tilat udforske chess.com (de betaler mig altså ikke for al den reklame ….)

Så mange var ordene for nu, Jens

Pause indtil Påske pga. Corona/COVID-19
Pause indtil Påske pga. Corona/COVID-19 avatar

I de kommende uge, dvs. følgende tirsdage: 17/3, 24/3 og 31/3 er der lukket i klubben i henhold til myndighedernes retningslinjer. Den 7/4 var vi i forvejen lukket pga. Påskeferie, så som udgangspunkt ses vi igen den 14/4.

Klubbens bestyrelse vil arbejde på en justering af programmet for resten af sæsonen, herunder beslutte hvorvidt Forårsturneringen kan afvikles. Mere information herom følger i kommende uger når et bedre overblik over situationen foreligger.

Skak og Corona/COVID-19
Skak og Corona/COVID-19 avatar

Det er jo næppe undsluppet nogens opmærksomhed at myndigheder og virksomheder i disse uger gradvis skruer op for forholdsregler for at begrænse spredningen af Corona virus.  F.eks. har Kolding Kommune tidligere i dag opfordret ældreklubber til at begrænse arrangementer hvor mange borgere er samlet.  Dette sagt underforstået at vores klub har en del ældre medlemmer, men omvendt næppe kan beskrives som udgørende en større gruppe. 


Folkesundhed er selvsagt vigtigere end skak, men omvendt er det netop nu min vurdering at 

 1. Vi fra uge til uge bør vurdere om det er nødvendigt at aflyse vores klubaftener
 2. Vi afvikler dagens klubaften som planlagt, men opfordrer medlemmer der enten føler sig som del af en udsat befolkningsgruppe eller er småsyge til at blive hjemme.

Hold jer raske!

Status på holdskak
Status på holdskak avatar

Søndag var en travl dag med hele tre hold på mission i holdturneringens afsluttende fællesrunder. Sæsonen endte desværre med en nedrykning til førsteholdet og tre midterplacereinger til de øvrige hold. Her kommer en lille opsummering:

Førsteholdet:   En meget bitter afslutning hvor vi efter 4-4 i den afsluttende runde enten som nedrykker i en utrolig tæt affære. Et sølle ½ point mere havde været nok til at bevare statusen i endnu en sæson. Selvfølgelig byder en lang sæson på mange steder hvor det kunne være hentet, men det skulle altså ikke være. Skulle man sætte et positivt spin på det hele, er det vel at vi blot var eet sølle brætpoint fra at indtage en historisk 3.plads i 1. division!!!   Nå, vi vil gøre vores bedste for hurtigt at tage elevatoren op næste år.  Jeg vil gerne fremhæve Adam Lipcsei, som med 5½/7 mod meget stærk modstand virkelig præsterede på et imponerende niveau (rating præstation på 2347 og et kandidatresultat).


Andetholdet:   Har gennem sæsonen været temmelig påvirket af mange afbud og langtids-sygdom, så det var vigtigt at slutte godt af i gpr med en sejr på 4½-3½ mod Tønder. Vi endte på en rimelig 4.plads – tror at vi med færre afbud vel havde kunne slutte som nummer 2 eller 3, men man må jo spille de kort man nu engang får på hånden. 


Tredieholdet:  Vi formåede blot at stille med seks spillere til den sidste runde. Det illustrerer vel meget godt hvorfor formanden i spøg havde sat en målsætning for dette hold, der lød “Ingen oprykning”. Det afsluttende nederlag på 7-1, hvor blot Henrik Artmann og Karsten Pedersen scorede remisser, skal nok bare glemmes.  Dette hold sluttede sæsonen på en 5.plads.  


Fjerdeholdet:  Det var lidt en underlig kort sæson for “Arne’s hold” i en pulje der inkluderede en oversidder per runde. Efter flere tætte opgør sluttede vi som nummer 3 ud af 5, hvilket nok var meget passende.

Gevinster på samlebånd
Gevinster på samlebånd avatar

I tirsdags var knap tyve nye og måske fremtidige medlemmer mødt op til klubaften for at udfordre vores stærke førstebræt IM Attila Gergacz, der stillede op til simultan. Da røgen havde lagt sig efter cirka tre timer, måtte det konkluderes at Attila havde været rimelig nådesløs. Dog lykkedes det Simun Petur Anthoniussen at hjemføre en overbevisende gevinst og der var remis til Michael Jakobsen. Flere af vores juniorer gjorde en flot indsats og hold længe liv i håbet om en overraskelse.

Det var en superhyggelig aften med masser af god skak. Nu går vi i træningslejr for næste sæson, hvor vi sikkert gentager seancen, må det da kunne lykkedes at få ham Attila ned med nakken 🙂

Springere på rov i Toftlund
Springere på rov i Toftlund avatar

Jan Rosenberg beretter om weekendens hurtigskakstævne:

Fjerde afdeling af Syd Grand Prix var som noget nyt henlagt til Toftlund. Byen har ingen skakklub, men ligger jo midt i Sønderjylland,så de fleste havde overkommelige køreture. Vi var 4 Springere der havde taget turen derned -ialt var der 34 deltagere.

Vores nye skoleskakspiller, Dzemil, gjorde det fremragende i skoleskakklassen og fik med 6/7 en fornem 2. plads! Præmien var et flot tårn i glas. Dzemil udviser en stor glæde ved vores spil og har allerede på få måneder gjort klare fremskridt. Viggo og jeg følger ham nøje,og prøver at bibringe ham noget af vores viden.

Viggo deltog i en stærk Mestergruppe og fik med 3 point ca. den forventede score og ikke mindst god træning. Gruppen blev vundet af Niels Jørgen Fries Nielsen med max. 7/7!! Preben og jeg deltog i en stor sammenlagt 1.+2.+3.+4. klasse. Jeg startede helt skævt ved at tabe 1. runde i en klar gevinststilling. Fik dog efterfølgende rullet 5 pinde på tavlen,og førte alene inden sidste runde. Preben spillede stærkt hele dagen, og til min glæde ordnede han undervejs nogle af mine direkte konkurrenter fra 1. klasse. Skæbnen ville at vi skulle mødes i sidste runde. Efter at have regnet lidt på det blev vi enige om at remis mindst ville sikre os 2.præmie i hver vores gruppe. I en helt lige stilling (efter 2 træk) tog Preben derfor imod mit remistilbud (red. formanden afstår fra at kommentere denne praksis yderligere). Og minsandten om ikke vores skumle plan gik helt hjem! Preben vandt 2. klasse og fik 17 GP point. Men da han også blev nr. 2 i hele den sammenlagte gruppe fik han en større pengepræmie! Jeg sluttede alene på 1. pladsen og fik selvfølgelig også 17 GP point i 1. klasse. En dejlig lørdag at være Springermænd

Her ses ihvertifald en glad mand ved navn Jan Rosenberg

Tilsidst en stor tak til Arrangørrene. Spillestedet var rigtig fint og vi kommer gerne igen!

Link til enkeltresultater: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26173