Sondex Cup 2017, 4. runde
Sondex Cup 2017, 4. runde avatar

IM 1

Rundens partier: IM Bjørn Møller Ochsner – IM Roy Saptarshi, IM Rasmus Skytte – IM Jesper Søndergård Thybo og IM Jens Ove Fries Nielsen – IM Igor Teplyi.

Skytte og Thybo var først færdige da de valgte remis’en efter 30. træk.

I partiet Fries Nielsen mod Teplyi gav førstnævnte dronningen hvorefter konstellationen var fire lette officerer og to tårne mod dronning, to lette og et tårn. Samtidig fik hvid en fribonde i b- og e-linjen og frit officersspil. Teplyi måtte afgive en springer da hvids e-bonde blev forvandlet. Selvom hvid derefter sled en del med at finde gevinstførelsen, endte det med et point til hvid.

Roy Saptarshi fik bondeovervægt på dronningefløjen mod Bjørn Møller Ochsner, men måtte se bønderne blive skilt. Til gengæld fik inderen et aktivt tårn der kunne have holdt den hvide konge ude af spil og sikre en remis uden de store problemer. Det skyldtes muligvis gevinstambitioner hos Saptarshi at kongen alligevel slap bort fra baglinjen. Under alle omstændigheder ændrede det ikke ved at udfaldet blev en pointdeling.

Inden sidste runde er stillingen nu at Saptarshi, Thybo og Fries Nielsen deler føringen på 2½ point efterfulgt af Rasmus Skytte på 2.

 

IM 2

Rundens partier: FM Jonas Bjerre – IM Martin Haubro, FM Martin Matthiesen – FM Rajdeep – Sarkar og Tobias Valentin Rostgaard – IM Jon Arni Nilssen.

I Bjerre-Haubro fik førstnævnte, som JOFN ovenfor, også fordel efter at give dronningen for lette officerer og bønder, og et stærkt angreb over kongefløjen endte med matsætning i 47. træk efter en underholdende forestilling.

Martin Matthiesen fik en afgørende fordel i partiet mod Rajdeep Sarkar, men tænkte sig i tidnød undervejs. I en stilling hvor Lh6+ havde givet en forceret gevinst, reagerede Matthiesen på en taktisk forvikling fra inderen, og partiet blev i stedet remis.

Som det var tilfældet i de to ovennævnte partier, blev der også arbejdet for sagen i det tredje parti mellem Tobias Rostgaard og Jon Arni Nilssen. Her vandt sidstnævnte med sit tårn mod hvids springer og bondeovervægt.

Jonas Bjerre er gået alene i spidsen med 3 point et halvt foran Jon Arni Nilssen. Rajdeep Sarkar og Martin Matthiesen følger på 2 point.

Sondex Cup. 3. runde
Sondex Cup. 3. runde avatar

IM 1

Rundens partier: IM Roy Saptarshi – IM Igor Teplyi, IM Rasmus Skytte – IM Jens Ove Fries Nielsen og IM Jesper Søndergård Thybo – IM Bjørn Møller Ochsner.

Efter at have haft held i sprøjten i 2. runde spille Roy Saptarshi et fint angrebsparti med Igor Teplyi, hvor sorts kongefløj blev pakket ind i hvide officerer. Selvom der ikke umiddelbart truede mat, vurderede Igor at stillingen var udsigtsløs og opgav inden sit 30. træk.

Partiet Skytte-Fries Nielsen endte remis efter de obligatoriske 30 træk.

Partiet mellem Jesper Søndergård Thybo og Bjørn Møller Ochsner endte med slutspillet tre bønder på kongefløjen til hver samt hvidt tårn mod sort løber – en konstellation der skulle være vundet. Efter afbytninger i træk 60 endte partiet da også i en teknikopgave, og sort opgav.

Dermed deler Jesper Thybo og Roy Saptarshi førstepladsen på 2 point, et halvt foran Skytte og Fries Nielsen.

IM 2

Rundens partier: IM Jon Arni Nilssen – FM Jonas Bjerre, IM Martin Haubro – FM Rajdeep Sarkar og Tobias Valentin Rostgaard – FM Martin Matthiesen.

I sidstnævnte parti kom Martin Matthiesen frem til et slutspil med tårn mod løber, men med bondeovervægt til hvid. De ekstra bønder kunne dog ikke holdes, hvorefter slutspillet var vundet for sort.

Jonas Bjerre vandt efter 80 træk mod Jon Arni Nilssen, og den spændende opgørelse mellem Martin Haubro og Rajdeep Sarkar blev også remis – efter 83 træk. Så arbejdet blev der.

Efter 3 runder fører Jonas Bjerre med 2 point, et halv foran Sarkar, Haubro og Matthiesen.

Sondex Cup 2017, runde 2
Sondex Cup 2017, runde 2 avatar

IM 1

Rundens partier: IM Bjørn Møller Ochsner – IM Rasmus Skytte, IM Igor Teplyi – IM Jesper Søndergård Thybo og IM Jens Ove Fries Nielsen – IM Roy Saptarshi.

Partiet Teplyi-Thybo lignede remis hver gang det var fremme i kommentatorrummet – og endte også med deling. Det samme var gældende for Møller Ochsner mod Skytte.

I partiet Fries Nielsen mod Saptarshi gik begge til gengæld hårdt efter gevinsten, og de træk der blev analyseret under kommentering, blev ofte ikke spillet. Således blev der analyseret efter at sort ville spille Sd3 i 33. træk – der fulgte Td3.

Saptarshis efterfølgende gevinstforsøg med kongen til b3 blev dog pareret forholdsvist enkelt, og nu skulle hvid blot føre sin egen fribonde i h-linjen i mål, og partiet var vundet. Troede vi …

For som de siger syd for grænsen: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Hvids h-bonde blev forvandlet til dronning, og Saptarshi havde nu kun sine to fremskudt fribønder i a- og b-linjen at spille på. Det gjorde han konsekvent. Et tårnoffer på f7 gav yderligere et tempo, og pludselig truede den sorte b-bonde med forvandling. Efter en del manøvreren valgte JOFN derfor trækgentagelsen.

IM 2

Rundens partier: FM Rajdeep Sarkar – IM Jon Arni Nilssen, FM Jonas Bjerre – Tobias Valentin Rostgaard og FM Martin Matthiesen – IM Martin Haubro.

Martin Matthiesen tabte hurtig mod navnebror Haubro efter en lidt uheldig åbning. Martin Haubro analyserede kort partiet og viste hvordan hvid kunne have forhindret sorts a- og b-bonde i at slippe forbi. De øvrige to partier endte remis.

Efter to runder har der dannet sig følgende interessante mønster: Tre remiser pr. runde i øverste gruppe, to remiser pr. runde i næstøverste og … Nej, gæt selv resultatfordelingen i tredjeøverste.

 

Sondex Cup 2017, 1. runde
Sondex Cup 2017, 1. runde avatar

Turneringen kom planmæssigt i gang efter velkomsten ved Koldings borgmester Jørgen Pedersen og Springerens formand Michael Jakobsen.

Lodtrækningen i IM 1 var IM Bjørn Møller Ochsner – IM Jens Ove Fries Nielsen, IM Rasmus Skytte – IM Igor Teplyi og IM Jesper Søndergaard Thybo – IM Roy Saptarshi.

Bjørn Møller Ochsner og Jens Ove Fries Nielsen tog ved træk 33 efter et slagsmål hvor hvid havde gode gevinstchancer. I træk 23 mente JOFN at hvid kunne have vundet med Lxb6. I stedet fulgte g3, og hvid måtte drible sig ud af forviklingerne og tage remis’en.

Jesper Søndergaard Thybo fik et overtag mod Roy Saptarshi, men inderen kom tilbage. På et tidspunkt så det ud som om begge spillede på gevinst, men en række afbytninger førte alligevel til rundens tredje pointdeling idet Rasmus Skytte og Igor Teplyi også delte i et aarhusiansk lokalopgør.

I IM 2 var konstellationerne FM Jonas Bjerre – FM Martin Matthiesen, Tobias Valentin Rostgaard – FM Rajdeep Sarkar og IM Jon Arni Nilssen – IM Martin Haubro.

I partiet Jon Arni Nilssen – Martin Haubro fik hvid en lovende slutstilling med to fribønder. Sorts remischancer knyttede sig til et aktivt tårn. Det var dog – trods truslen med tårnet på b3 – ikke nok til at forhindre den hvide g-bondes fremmarch.

I partiet Tobias Valentin Rostgaard – Rajdeep Sarkar blev det nødvendigt at konsultere regelværket vedrørende trækgentagelse – eller rettere stillingsgentagelse. Samme stilling var opstået tre gange, men ikke efter en gentaget trækfølge. Så var der også remis selvom en stilling var opstået tre gange ad forskellige veje? Det var det, og inderens remiskrav var o.k.

Det sidste parti mellem Jonas Bjerre og Martin Matthiesen endte remis.

Sondex Cup – Kolding Byturnering 2017
Sondex Cup – Kolding Byturnering 2017 avatar

Et år er sust forbi, og i weekenden 28.-30. april er det endnu en gang tid til Sondex Cup i Kolding. Tilmeldingen nåede undervejs op på fuldt hus og spillere på venteliste, men en række afbud (glemte konfirmationer?) bragte deltagerantallet ned på 122. De fleste er fra Danmark, men Norge, Tyskland (Sydslesvig) og – som noget nyt – Indien er også repræsenteret. IM Roy Saptarshi og FM Rajdeep Sarkar har meldt deres ankomst og er placeret i hhv. øverste og næstøverste gruppe.

Øverste gruppe er en ren IM-gruppe der rummer både rutine og ungdom: IM Jens Ove Fries Nielsen (1960), den tidligere vinder Rasmus Skytte (1980), IM Igor Teplyi (1986), IM Bjørn Møller Ochsner (1994) og IM Jesper Søndergaard Thybo (1999). Indiske Roy Saptarshi er årgang 1986 og har været IM 2007.

Spille-, kantine- og tilskuerforhold vil være som de plejer at være, og i auditoriet kommenteres live-partierne af Niels Jørgen Fries Nielsen.

Som noget nyt gælder betænkningstiden 90 min. til 40 træk + 30 min. + 30 sekunders tidstillæg fra træk 1 i alle grupper.

I vil kunne finde en dagsrapport for hver af spilledagene på skak.dk og på www.skakklubbenspringeren.dk.