Generalforsamlingen den 2.6.2015
Generalforsamlingen den 2.6.2015 avatar

Et lille referat fra min sidste generalforsamling som formand, med et fantastisk fremmøde på 36 medlemmer.

Ny formand : Michael Jakobsen

Kasserer:Henrik Artmann

Næstformand Lars P.Hansen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Hans Paulsen,Henrik Clausen og Richardt Ebbesen

Bestyrelsessuppleanter: Tommy Hansen og Niels Lauritsen

Revisorer: Arne Jepsen og Bent Samuelsen Suppleant: Kim Broksø

Det var naturligvis en særlig aften, når man takker af efter 16 år på posten, som formand og Kim Burnæs der takkede af efter 20 år i bestyrelsen, så en stor tak for Kims indsats igennem de mange år.

Men ellers forløb generalforsamlingen, som den plejer og med Hans Paulsen som dirigent, kom vi godt igennem.

Efter valget præsenterede Michael sig selv og fortalte lidt om de tanker og ideer han har, så godt med nyt blod, så vores skakklub fortsat kan udvikle sig.

Årets regnskab viste et underskud på kr. 28.820 mod et overskud i 2014 på kr. 19.564.Årsagen skyldes at vores regnskabsår går fra 1.5.-30.4 og hvis indtægter og udgifter fra vores store arrangementer, som Sondex Cup og NM i Pigeskak ikke når at komme med i det rigtige regnskabsår får vi disse store udsving.

Det blev besluttet at vi fremover vil sørge for at regnskabet omfatter alle kendte udgifter og indtægter, også selvom de ikke er afregnet.

Selve driften af klubben hviler i sig selv og både Sondex og NM i Pigeskak hviler også i sig selv, hvorfor kontingentet er uændret.

Så diskuterede vi lidt om vores 75 års jubilæum, som er den 20 august 2015, så hvis der er nogen som har en god ide til hvad vi skal lave, så kontakt Michael.

Vi regner med at holde jubilæumsfesten lørdag den 22.august, men det er ikke endelig fastlagt.

Jeg siger tak for de mange pæne ord og de flotte gaver, som glædede mig meget .

I ønskes alle en god sommer og så ses vi igen tirsdag den 11.8., nærmere program følger .