Invitation til Generalforsamling

Tirsdag den 4. Juni 2024 kl. 19:30

Springeren Kolding’s årlige generalforsamling på Munkevænget Skole (Blok H) med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent                         
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Jubilæumsfond
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden I hænde senest 8 dage før denne (dvs. senest den 27.05.2024).  Alle forslag til vedtagelse på generalforsamlingen vil blive offentliggjort i detaljer nogle dage inden.

 • Revision af §15 i vedtægterne (vedr. opløsning) på foranledning af kommunen (Bestyrelsen)
 • Forslag til disponering af klubbens Jubilæumsfond i 2025. (Bestyrelsen)
 • ??

7. Program for næste sæson

8. Diverse valg

 • Kasserer (to-årig periode)
 • 2 bestyrelsesmedlemmer (to-årig periode)  
 • 2 bestyrelses-suppleanter (ét-årig periode)
 • 2 Revisorer (ét-årig periode)
 • 1 Revisorsuppleant (ét-årig periode)

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne (20.05.2024)

 Jens Ingemann Madsen

Kvalificeret igen!

For andet sæson i træk lykkedes det for Springeren at kvalificere et hold til landsfinalen i pokalskak, der i år afvikles i Skanderborg. Jan Rosenberg

Læs mere »

Springere til DM i Svendborg

Jan Rosenberg beretter: Årets største og vigtigste begivenhed i skakkalenderen – Danmarksmesterskabet i skak – blev igen afholdt i den dejlige havneby på Fyn, Svendborg.

Læs mere »

99 lynskakpartier

Tirsdag den 7/2 afviklede vi åbent Kolding mesterskab i Lynskak med 18 deltagere, der dystede over 11 runder. Som arrangerende klub var Springeren selvsagt godt

Læs mere »

Aage spiller i Skanderborg

Denne weekend er der over 100 deltagere tilmeldt Smuk Skak weekend EMT i Skanderborg. Springeren Kolding er repræsenteret af Aage Søndergaard, der efter at have

Læs mere »

Opvarmning

Med nærmest tropiske temperaturer udenfor, kunne man tro at der her refereres til vejr eller klima, men reelt er det optakten til den nye sæson

Læs mere »