Invitation til Generalforsamling

Tirsdag den 4. Juni 2024 kl. 19:30

Springeren Kolding’s årlige generalforsamling på Munkevænget Skole (Blok H) med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent                         
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Jubilæumsfond
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden I hænde senest 8 dage før denne (dvs. senest den 27.05.2024).  Alle forslag til vedtagelse på generalforsamlingen vil blive offentliggjort i detaljer nogle dage inden.

 • Revision af §15 i vedtægterne (vedr. opløsning) på foranledning af kommunen (Bestyrelsen)
 • Forslag til disponering af klubbens Jubilæumsfond i 2025. (Bestyrelsen)
 • ??

7. Program for næste sæson

8. Diverse valg

 • Kasserer (to-årig periode)
 • 2 bestyrelsesmedlemmer (to-årig periode)  
 • 2 bestyrelses-suppleanter (ét-årig periode)
 • 2 Revisorer (ét-årig periode)
 • 1 Revisorsuppleant (ét-årig periode)

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne (20.05.2024)

 Jens Ingemann Madsen

En ny skaksæson truer …

Om få uger byder vi velkommen til en ny skaksæson. Derfor er hjemmesiden blevet opdateret med information om aktiviteter mm. Blandt andet kan du finde

Læs mere »

Sommerferie

Skakklubben holder sommerpause indtil midten af August. Første klubaften bliver tirsdag den 16/8, men inden da planlægger vi både at afvikle en online lynturnering og

Læs mere »

Hæder til Jan Rosenberg

Hvad er nu det modsatte af “Breaking News”? Under årets DM stævne, der vanen tro fandt sted i Påskeferien i Svendborg, modtog Jan Rosenberg Dansk

Læs mere »

SonFlow Cup – DAG 2

Anden runde: I øverste gruppe var der møde mellem feltets to stormestre og det blev GM Henrik Danielsen, der trak sig sejrrigt ud af opgøret

Læs mere »

SonFlow Cup – Verden roterer igen

I denne weekend vender den traditionsrige turnering om Kolding Bymesterskab tilbage efter to års Corona-pause. Det sker med de sædvanlige gode spilleforhold på Kolding Uddannelses

Læs mere »

Hunnerkongen svang øksen

I 400-tallet raserede hunnerkongen Attila og vandt kontrol over et kæmpe rige, der strakte sig fra Centraleuropa til Sortehavet. En mægtig krigsherre, der var berygtet

Læs mere »

Status på Holdskak 2021/22

I den forgangne uge afsluttedes vinterens holdturneringer og det er derfor på tide at gøre status over sæsonen for alle vores fire hold. Førsteholdet: Oprykningen

Læs mere »

6 Springere red vestpå

Jan R0senberg beretter: Syd Grand Prix blev genoptaget i dag i Esbjerg. Eskil og Gisle deltog i Skoleskakklassen. Jeg har ikke deres resultater, men under

Læs mere »

Syd Grand Prix fortsætter

Flere af vores medlemmer er flittige deltagere i serien af Syd Grand Prix turneringer, der igen i denne sæson har været udfordrede af Corona-restriktioner: to

Læs mere »

Førsteholdet i solo-udbrud

Jan Rosenberg beretter: Til den udsatte kamp mod Skanderborg 2 (Søndag den 6/2, red.) kunne vi for første gang i denne sæson stille med Attila

Læs mere »

Ungdomsholdet imponerer

Denne uge har vores Tredie- og Fjerdehold været i kamp med gode resultater. Mandag var Fjerdeholdet en tur i Nr.Snede, mens Tredieholdet havde hjemmebane. Nr.Snede

Læs mere »